Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se podnose u razdoblju od 21. studenoga do 21. prosinca 2022. godine do 17 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 70.000,00 kuna / 9.290,60 eura.

 

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2023. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2023.) (gov.hr).

Skip to content