Ministarstvo Kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Javni poziv otvoren je od 26. veljače do 26. ožujka 2021. godine. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna, a najviši 100.000,00 kn.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive su aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju; stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju; omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povečanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina; povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja; istraživanja, razmjena znanja, aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu; osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim i/ili inozemnim i međunarodnim inicijativama; osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima; poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.

Prihvatljivi prijavitelji su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Projekti se prijavljuju preko e-pisarnice, odnosno prijave se podnose na online obrascu br. 35 (e-prijavnici) – naziva Prijavnica za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. E-prijavnica je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica

Javni poziv i Upute za prijavitelje dostupni su na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-citanje-i-razvoj-citateljske-publike-u-republici-hrvatskoj-za-2021-godinu-rok-26-3-2021/20637

Skip to content