Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2021. godini.

Javni poziv otvoren je od 25. veljače do 25. ožujka 2021. godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za razvoj javne turističke infrastrukture na kontinentu. Opći je cilj Programa podizanje konkurentnosti ukupnog hrvatskog turističkog sektora razvojem cjelovite i kvalitetne turističke ponude na načelima održivosti. Poziv je otvoren na temelju Provedbenog programa Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021. – 2024. godine i Akcijskog plana razvoja cikloturizma.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice regionalne samouprave (županije): Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
  2. Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
  3. Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
  4. Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
  5. Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
  6. Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
  7. Uređenje cikloturističkih odmorišta**/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.);
  1. Izgradnja i uređenje bike parkova.

Za Program razvoja cikloturizma na kontinentu u  2021. godini osigurano je 4.000.000,00 kn, iz Državnog proračuna RH, Aktivnosti A587061.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 100.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kn. Predlagatelj ima pravo podnijeti jedan zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Dokumentacija Javnog poziva dostupna je na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Skip to content