U okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027., mjere unapređenja sustava doniranja hrane RH, objavljen je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji posrednik u lancu doniranja hrane-krajnji primatelj te banke hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji donator-posrednik u lancu doniranja hrane.

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivost prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za posrednike u lancu doniranja hrane

  • Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva. Datum upisa će se smatrati datum izdavanja rješenja o upisu u predmetni Registar.

Prihvatljivost prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za banku hrane

  • Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje:

– su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 3 godine u odnosu na datum objave ovog Poziva (datum upisa će se smatrati datum izdavanja rješenja o upisu u predmetni Registar)

– imaju sjedište u županiji djelovanja za koju se prijavljuju i

– raspolažu stručnjacima sa stručnim znanjem za provedbu projekta, a obvezan je minimalno jedan stručnjak što se dokazuje dostavom životopisa stručnjaka voditelja provedbe projekta koji ima minimalno 3 godine iskustva u doniranju hrane.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. kolovoza 2022.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. rujna 2022.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je 30.000.000,00 kuna, od čega je:

  • 15.000.000,00 kuna namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane
  • 15.000.000,00 kuna namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane

Iznosi su financirani u 100% udjelu sredstvima EU u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“, Mehanizma za oporavak i otpornost.

Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva (gov.hr)

Skip to content