Poziv objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predmet ovog Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021.-2027. – projekti standardnih djelovanja (Standard Action Projects – SAP) na natječaj za 2023. godinu.

Projektni prijedlozi za SAP projekte pogodni za prijavu na ovaj Javni poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 2. st. 4; članku 3.; članku 14. Uredbe (EU) br. 2021/783
 • odnose se na Program LIFE 2021.-2027. (potprogrami „Priroda i raznolikost“, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“ te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti sljedeći korisnici LIFE projekta:

 • trgovačka društva i druge pravne osobe
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • udruge
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava:

 • kolovoza 2023. godine do 12:00 h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost“ i za „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“
 • kolovoza 2023. godine do 12:00 h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je u ukupnom iznosu od 500.000,00 EUR.

Fond će, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicima koji udovoljavaju kriterijima i mjerilima iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima Programa LIFE i općim aktima Fonda i sukladno točki 4., i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.

 

Svi podnositelji zahtjeva na ovaj Javni poziv svoje zahtjeve dostavljaju elektroničkom poštu na adresu [email protected].

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023. – Life program Hrvatska.

Skip to content