Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI).

Poziv je dostupan na poveznici: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Medunarodna/Obzor2020/menSI//Javni%20poziv%20osnovnim%20i%20srednjim%20skolama%20za%20sudjelovanje%20u%20projektu%20Mentorstvo%20za%20unaprjedivanje%20skole%20-%20MenSI.pdf

Predmet Javnoga poziva je obavještavanje osnovnih i srednjih škola o projektu MenSI i otvaranje prijava za sudjelovanje u projektu. Projekt MenSI za područje Hrvatske traži četiri (4) mentorske i šesnaest (16) mentoriranih škola. Odabir škola izvršit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalni partner u projektu MenSI, na temelju popunjenoga prijavnog obrasca, priloženoga motivacijskog pisma i popratne dokumentacije. Prijavni obrazac dostupan je na sljedećoj poveznici: http://forme.mzo.hr/hr/obrazac/projekt-mensi-prijavni-obrazac-za-skole.

Projekt Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI) je 28-mjesečna Akcija koordinacije i podrške (studeni 2021. – veljača 2023.) koji se financira iz programa Obzor 2020 Europske komisije. Projekt će provesti paneuropsko istraživanje o tome kako različiti pristupi mentorstvu mogu podržati uključivanje inovativnih praksi digitalnog poučavanja u osnovne i srednje škole. Nadovezuje se na ishode i naučene lekcije iz ranijeg projekta Živi školski laboratorij EU-FP7 (2012.-2014.), a također će iskoristiti mrežu laboratorija za učenje koji su dio aktualne inicijative Laboratorij učionice budućnosti European Schoolneta.

Prenošenje i podešavanje inovacija povezanih s digitalnim tehnologijama u školama je kontinuirani izazov politike cijele Europe. Mentorstvo škola-školi zahtijeva sveobuhvatnu, aktivnu suradnju između dvije ili više ustanova u specifične svrhe, poput profesionalnog razvoja, prevladavanja izolacije ili sveukupnog napretka škole.

Ključni ciljevi projekta MenSI su:

  • istražiti teoriju i praksu mentorstva školaškoli uključujući prednosti, slabosti i povezane troškove različitih mentorstva i vršnjačkih modela učenja u školi;
  • analizirati učinkovitost pristupa mentoriranja cijele škole koje koriste škole u mreži za potporu uključivanja IKT-a i adresiranje izazova u partnerskim zemljama;
  • stvoriti i osnažiti mrežu od preko 100 mentorskih i mentoriranih škola za provođenje niza pristupa za rješavanje izazova u učenju i poučavanju;
  • ponuditi preporuke i smjernice temeljene na dokazima za troškovno učinkovitu koordinaciju školskih klastera kroz različite pristupe („odozdo prema dolje”, „ odozdo prema gore”, virtualni itd.).

Cjeloviti tekst Javnog poziva s dokumentacijom za natječaj nalazi se na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-osnovnim-i-srednjim-skolama-za-sudjelovanje-u-projektu-mentorstvo-za-unaprjedjivanje-skole-mensi/4342

Skip to content