Dana 20. listopada 2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta ”Pametnih gradova’ kojima se ostvaruje inovativan pristup upravljanju gradom, odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada  ili općine.

Osnovni cilj  Javnog poziva je primjenom koncepta ”pametnih gradova”  integrirati tehnološka rješenja za ostvarenje održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnih gradova ili općina.

Učitavanje prijava na Javni poziv počinje dana 20. studenoga 2020. u 9:00 sati, a slanje prijava počinje dana 3. prosinca 2020. u 9:00 sati.

Sve informacije o Javnom pozivu za sufinanciranje projekata primjene koncepta ”Pametnih gradova”   te popis tražene dokumentacije, dostupne su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ (Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova).

Skip to content