Cilj ove potpore je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje te povećanje konkurentnosti i trživosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Posebni ciljevi koji će se pokušati dostići putem ovog Javnog natječaja uključuju sufinanciranje organizacija znanstveno-stručnih skupova iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, sigurnosti i kvalitete hrane, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, sufinanciranje organizacija gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) u vezi s poljoprivredom, proizvodnjom i preradom proizvoda, prehranu i ruralni razvoj te sufinanciranje organizacija lokalno-tradicijskih skupova (manifestacija) za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji su, u ovisnosti o vrsti skupova, ustanove, stručna udruženja, zadruge, zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijske i lokalne razvojne agencije.

Rok za podnošenja prijava je od 23. kolovoza 2022. do 7. rujna 2022. godine.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.500.000,00 kn (199.084,21 eura). Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje aktivnosti organizacije skupova.

Najviši iznos potpore za organizaciju znanstveno-stručnih skupova je 150.000,00 kuna (19.908,42 eura) po korisniku, za organizaciju gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) 50.000,00 kuna (6.636,14 eura), a za lokalno-tradicijske skupove (manifestacije) 40.000,00 kuna (5.308,91 eura) po korisniku.

Za organizaciju skupova navedenih u točki 1.2. Javnog natječaja zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva, a zahtjev za potporu se mora dostaviti i elektronički na adresu: [email protected],  u roku za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede – Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu (gov.hr)

Skip to content