Obavještavamo trenutne i buduće polaznike naših on-line edukacija u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“, kako Javna ustanova Regionalna razvojna agencija ima zimsku stanku u održavanju webinara.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije nastavit će s održavanjem webinara za javnopravna tijela s područja Karlovačke županije u Novoj godini. Svi polaznici će pravovremeno biti obaviješteni o točnom datumu ponovnog održavanja webinara.

Ciklusi radionica su raspoređeni na 5 modula te obrađuju teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, praćenju javnih poziva i natječaja, osnovama upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), horizontalnim načelima u pripremi i provedbi EU projekata, osnovama upravljanja projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), postupcima nabava u provedbi EU projekta, promidžbi i vidljivosti u EU projektima, radu u sustavu eFondovi i MIS, simulaciji provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za bolju apsorpciju EU sredstava, s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Obrazovne aktivnosti provodit će se kroz cijelo vrijeme provedbe projekta. Sve cikluse radionica održavaju djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, putem e-mail adrese [email protected] .

Želimo Vam ugodne blagdane i vidimo se u Novoj godini.

Skip to content