Sukladno ranijim najavama, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. i nacrta prijedloga spomenutih programa dana 11. ožujka 2021. godine.

Javna rasprava trajat će do 16. lipnja 2022. godine, a svi detalji vezano uz aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog postupka, kao i način sudjelovanja javnosti te potrebna dokumentacija, objavljeni su na poveznici u nastavku: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr).

Nadalje, postupak savjetovanja s javnošću – e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Nacrtu prijedloga Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. pokrenut je 18. svibnja 2022. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a trajat će zaključno do 1. lipnja 2022. godine.

Sukladno zaprimljenim komentarima u okviru pokrenutih postupaka, uskladit će se nacrti prijedloga programskih dokumenata.

Skip to content