Obavještavamo trenutne i buduće polaznike naših on-line edukacija u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“, kako Javna ustanova Regionalna razvojna agencija ima ljetnu stanku u održavanju webinara.

Ponovno održavanje webinara za javnopravna tijela sa područja Karlovačke županije biti će nastavljeno sa radom na jesen 2020. godine, pri čemu će svi polaznici o točnom datumu početka još naknadno biti obaviješteni.

Ciklusi radionica obrađuju teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenju javnih poziva i natječaja, Osnovama upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalnim načelima u pripremi i provedbi EU projekata, Osnovama Upravljanja projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupcima nabava u provedbi EU projekta, Promidžbi i vidljivosti u EU projektima, Radu u sustavu eFondovi i MIS, Simulaciji provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za bolju apsorpciju EU  sredstava, s naglaskom financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Obrazovne aktivnosti provodit će se kroz cijelo vrijeme provedbe projekta. Sve cikluse radionica održavaju djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Na sve buduće besplatne edukacije mogu se prijaviti sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, putem e-mail adrese [email protected] .

Želimo Vam ugodni ljetni odmor i vidimo se na jesen.

Skip to content