+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Projekt Excover

Karlovac kao početna točka projekta kroz koji će trinaest partnera tijekom naredne dvije godine otkrivati skrivene turističke bisere jadranskog područja.

Inicijalni sastanak izrade Strategije vatrogastva u Ozlju

Na inicijativu Grada Ozlja i Vatrogasne zajednice Grada Ozlja dana 11. ožujka 2019. u prostorijama Grada Ozlja održao se sastanak na temu izrade Strategije vatrogastva. Sastanku su bili nazočni gradonačelnica Ozlja gđa Gordana Lipšinić, zapovjednik Vatrogasne...

Seminar Priprema projekata u okviru Programa ruralnog razvoja

Za djelatnike Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije WYG savjetovanje održava edukaciju na temu pripreme infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave u okviru Programa ruralnog razvoja. Poseban naglasak je na obradi Zakona o gradnji...

Održan sastanak u Općini Vojnić

U Općini Vojnić dana 08.03.2019. godine, nastavno na kolegij Župana održan je sastanak sa načelnikom Općine Nebojšom Andrićem i pročelnicom Natašom Opačić. Sastanak je vodio ravnatelj dr. sc. Vilko Klasan, na teme pripreme projekata, evidentiranje statusa projekata i...

KAŽU5 EDUKA SEMINAR U OŽUJKU

14.03. seminar javna nabava (izmjene ugovora)-UMJESTO 11.03. 15.03. seminar financijsko upravljanje projektom (izrada završnog izviješća) - UMJESTO 08.03. 22.03.  seminar(i) javna nabava: OTVORENI POSTUPAK I PRAKSA DKOM-A Prijave se zaprimaju na...