Natječaji za EU fondove

AKTUALNI NATJEČAJI 

NOVO!

FEAD
Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” 
Otvoren je od 10.05. do 30.07.21.

EEA GRANTS

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području
Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.
Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) : „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
(Rok: od 19.03.2021. do 18.05.2021.).

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Otvoren Od 7.6.2021. – 30.9.2021.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Otvoren Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku
Otvoren Od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)
Otvoren Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Otvoren Od 8. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
Otvoren Od 21. 2. 2020 do 30. 6. 2022

Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
Otvoren Od 20. 3. 2020 do 30. 6. 2021

Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija
Otvoren Od 18. 6. 2018 do 31. 12. 2023

 

Skip to content