Natječaji za EU fondove

AKTUALNI NATJEČAJI 

 NOVO!

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Natječaj Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Otvoren: od 1.2.2022.-28.2.2022.

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Raspisano je 12 javnih poziva u okviru Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa:

Rok za iskorištenje bespovratnih sredstva Europskog fonda solidarnosti ističe nakon 18 mjeseci od dana dodjele, odnosno krajem lipnja 2023. godine.

INTERREG

INTERREG / Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga
Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

FEAD
Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” 
Otvoren je od 10.05. do 30.07.21.

EEA GRANTS

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području
Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.
Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) : „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
(Rok: od 19.03.2021. do 18.05.2021.).

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Otvoren: Od 7.6.2021. – 30.9.2021.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Otvoren: Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku
Otvoren: Od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)
Otvoren: Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Otvoren: Od 8. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
Otvoren: Od 21. 2. 2020 do 30. 6. 2022

Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
Otvoren: Od 20. 3. 2020 do 30. 6. 2021

Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija
Otvoren: Od 18. 6. 2018 do 31. 12. 2023

OBZOR EUROPA

Otvoren je poziv na natječaj za Postdoktorske stipendije za 2021. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.
Natječaj je otvoren do 12. listopada 2021. godine.

Otvoren je poziv za natječaj za Doktorske mreže u okviru aktivnosti Marie Sklodowska – Curie.
Rok za prijavu projektnih prijedloga je 16. studenog 2021. godine.

Otvoren je poziv za natječaj za MSCA i građane, odnosno projektne prijedloge za Noć istraživača za 2022. i 2023. godinu.
Rok za prijavu projektnog prijedloga je 7. listopada 2021. godine. 

Otvoreni natječaji u Klasteru 2 – Kreativnost, kultura i uključivo društvo
Rok za prijavu je 7. listopada 2021.

Otvoreni natječaji u području Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora
European Research Area (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01):
Rok za prijavu je 23. rujna 2021.
Twinning Western Balkans (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02):
Rok za prijavu je 5. listopada 2021.
ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01):
Rok za prijavu je 15. ožujka 2022.

Otvoreni natječaji: Klaster 6 – Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
Rok za prijavu je 6. listopada 2021.

Sciens meets Regions – poziv za iskaz interesa
Rok za prijavu: do 19. rujna 2021.

JRC Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama
Do 15. rujna 2021., otvorena su 4 natječaja za pristup ustanovama za mjerenje podataka o nuklearnoj reakciji i raspadu u Geelu (Belgija):
• MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source (EUFRAT)
• RADMET, Radionuclide Metrology laboratories (EUFRAT)
• GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility (EUFRAT)
• HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry (EUFRAT)

Otvoreni natječaji: Klaster 1 -Zdravlje
Rok prijave je 21. rujna 2021. godine.

Otvoreni natječaji: Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost
Rok prijave: na stranicama Funding & tender opportunities.

 

NATJEČAJI U NAJAVI

 Novosti programa suradnje NOVO!

INTERREG EUROPE

U najavi je novi poziv u prvoj polovici 2022. godine. Interreg Europe 2021-2027. možete pratiti na poveznici.

 

 

Skip to content