Natječaji za EU fondove

 

 

 

NOVO!

OTVORENI NATJEČAJI

08.01.2021. Čitanjem do uključivog društva https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/

4.1.2021. Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/

4.1.2021. Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku: :https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/deveti-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkur/

24.12. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom): http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-u-djelatnostima-pogodenim-covid-19-koronavirusom/

24.12. Čitanjem do uključivog društva: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/

Strengthening Capacities of Civil Society Organisations for Answering the Needs of Local Communities: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/

ITU – Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu:https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/itu-revitalizacija-kina-edison-karlovac/

ITU – Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/itu-revitalizacija-vrelovodne-mreze-u-gradu-karlovcu/

Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/implementacija-e-standarda-i-daljnje-unaprjedenje-sustava-elektronickih-usluga/

Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, tipa operacije 4.1.1. » »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tipa-operacije-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljopriv/

4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaja-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-tipa-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-s/

Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-5-2-potpora-za-ulaganja-u-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-narusenog-elementarnim-prirodnim-nepogodama-nepovoljnim-klimatskim-prilika/

Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „MSP-ovi“ https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-21-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19-msp-ovi/

Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „POLJOPRIVREDNICI“ https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-21-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19-poljoprivrednici/

Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje) http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-hrvatskom-zavodu-za-hitnu-medicinu-program-cjelozivotnog-strucnog-usavrsavanja-zdravstvenih-radnika-skraceni-naziv-program-eusavrsavanje/

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama- https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=0f31c100-846b-408f-a9fd-b76fbff7eb3b

“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)” https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2020-2021/

Ruralni razvoj

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa-2/

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-16-4-1-kratki-lanci-opskrbe-i-lokalna-trzista-2/

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-19-3-2-provedba-aktivnosti-projekta-suradnje/

Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-19-4-1-tekuci-troskovi-i-animacija-iz-prr-rh-2014-2020/

OPKK- Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelazahttps://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=59879da2-9256-43ca-a5c6-c0b5b3c3db89

Horizon 2020– European Museum Collaboration and Innovation Space (DT-TRANSFORMATIONS-24-2020) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020

Erasmus+

STRATEGIC PARTNERSHIPS IN RESPONSE OF THE COVID-19 SITUATION – https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en

Program RURALNOG RAZVOJA,

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-16-1-1-potpora-za-osnivanje-operativnih-skupina-2/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-krumpir/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-3/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura-3/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-3/

Više info o ovim i drugim natječajima možete naći na stranici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/

Erasmus +: dva dodatna poziva za strateška partnerstva kao odgovor na situaciju COVID-19.
Više info možete provjeriti na sljedećem linku: https://epsi.eu/news/erasmus-two-calls-for-strategic-partnerships-covid-19/
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ više info na stranici europski-fondovi.eu
Strukturni fondovi:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/
http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/nacionalna-kampanja-garancije-za-mlade/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa-2/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-3-2-1-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promoviranja/
Ruralni razvoj:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa-2/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-3-2-1-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promoviranja/

Program ruralnog razvoja. Natječaj za tip operacije 6.4.1.Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedba-tipu-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

ERASMUS + https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application.pdf

Program ruralnog razvoja: Natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture otvoren od 1.06.2020:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-3/

i tip operacije 8.5.1. na sljedećm linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura-3/

 

Zajedničko operativno partnerstvo protiv krijumčarenja migranata – ISFP-2019-AG-COPS, otvoren poziv programa Fonda za unutarnju sigurnost EU, više o pozivu na linku: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-cops

ERASMUS+ European Youth Together ID: EU-YTH-TOG  poziv otvoren od 12.05 do 28.07.2020. poziv moćete naći na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en

IZVANREDNI POZIV- COVID 19– Program središnje Europske inicijative ( Central Europe Initiative CEI) je objavio poseban poziv za pomoć u ovoj globalnoj izvanrednoj situaciji: Područja poziva su zdravstvo, obrazovanje i MSP. Više informacija o pozivu možete naći na: https://www.cei.int/news/8810/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare  Rok prijave je 9.04.2020!!

Program LIFE– Planiran datum objave natječaj je  2.04.2020. a online info dan je predviđen 30.04.2020, informacija o pozivu i najava seminara možete naći na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

COVID-19 Ovdje je dostupan popis odgovora na najčešće postavljena pitanja u ovoj izvanrednoj situaciji: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak

EACEA/26/2019 rok  2- Potpora za filmske festivale- https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/hr_festivals_eacea-26-2019.pdf

Kreativna Europa –  Music education and learning. Poziv na link: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/eac-s53-2019-call-for-proposals_corrigendum.pdf

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014 – 2020 za 2020. godinu, više info na link https://www.eu-projekti.info/eacea-objavila-sve-natjecaje-u-sklopu-programa-za-2020-godinu-2/?fbclid=IwAR07KsYenpw-6KDv9h3ALHWyEFlUF95PXSsA4BhojTfWI3ABDu8Kg7-inDY

ERASMUS * SPORThttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en

U sklopu Inicijative za zajedničko programiranje- Joint programing initiative (JPI) https://jpi-urbaneurope.eu/about/intro/, otvoreni su nedavno sljedeća poziva:

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/urban-migration/

ESF –Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu     http://www.esf.hr/natjecaji/zaposljavanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pronadi-me-provedba-aktivnosti-dosega-i-obrazovanja-neaktivnih-mladih-osoba-u-neet-statusu/

 

Drugi pozivi:

Prevention and Preparedness for Cross-Border Risks- Prevencija i spremnost za prekogranične rizike – UCPM – Union Civil Protection Mechanism

 

 

 

 

 

Skip to content