Natječaji za EU fondove

AKTUALNI NATJEČAJI 

 NOVO!

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2021. – 2027.
objavio je 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga. 

Interreg EUROPE
2. poziv biti će otvoren za prijave od 15.3.2023. – 9.6.2023, u 12:00 sati 

Interreg CENTRAL EUROPE
2. poziv biti će otvoren za prijave od 22..3.2023. – 17.5.2023.

INTERREG PROGRAM SLOVENIJA – HRVATSKA 2021-2027
1. poziv biti će otvoren od 24. ožujka 2023. godine

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva. To znači da prijavitelji mogu projektne prijave neprekidno podnositi od otvaranja poziva pa sve dok postoje dostupna sredstva. 

 • Otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (SC 6.2) – prvi rok za podnošenje prijava predviđen je za 24. svibnja 2023.
 • Otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava predviđen je za 21. lipnja 2023.

Interreg Italy-Croatia Programme 2021-27

Prvi poziv za Standardne i Male projektne prijedloge je otvoren
od 28. studenog 2022., a svi će dokumenti biti dostupni na web stranici Programa u odjeljku 2021.-27.

Rok za prijavu:
Standardni projektni prijedlozi: od 28/11/2022 do 20/03/2023 u 14.00 sati
Mali projektni prijedlozi: od 28/11/2022 do 28/02/2023 u 14.00 sati

Kako bi pružio relevantne informacije o prvom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, Program organizira četiri Info dana:

 • 2. prosinca 2022. u Anconi, Italija
 • 6. prosinca 2022. u Bariju, Italija
 • 14. prosinca 2022. u Karlovcu, Hrvatska
 • 15. prosinca 2022. u Šibeniku, Hrvatska

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.
1. poziv na dostavu projektnih prijedloga
Rok za prijavu: do 21. studenog 2022., 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.–2026.
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01)
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 3. veljače 2023. godine do 12 sati.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru inicijative 6. NPOO-a , reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

INTERREG Euro – MED 2021-2027
2nd call: Thematic Projects
27 June 2022 27 October 2022

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Otvoren: Od 20.07.2022. Do 06.10.2022.

Natječaj Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Otvoren: od 1.2.2022.-28.2.2022.

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Raspisano je 12 javnih poziva u okviru Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa:

Rok za iskorištenje bespovratnih sredstva Europskog fonda solidarnosti ističe nakon 18 mjeseci od dana dodjele, odnosno krajem lipnja 2023. godine.

INTERREG

INTERREG / Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga
Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

FEAD
Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” 
Otvoren je od 10.05. do 30.07.21.

EEA GRANTS

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području
Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.
Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) : „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
(Rok: od 19.03.2021. do 18.05.2021.).

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Otvoren: Od 7.6.2021. – 30.9.2021.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Otvoren: Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku
Otvoren: Od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)
Otvoren: Od 14. 12. 2020 do 30. 4. 2021

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Otvoren: Od 8. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
Otvoren: Od 21. 2. 2020 do 30. 6. 2022

Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
Otvoren: Od 20. 3. 2020 do 30. 6. 2021

Natječaj za tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija
Otvoren: Od 18. 6. 2018 do 31. 12. 2023

OBZOR EUROPA

Otvoren je poziv na natječaj za Postdoktorske stipendije za 2021. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.
Natječaj je otvoren do 12. listopada 2021. godine.

Otvoren je poziv za natječaj za Doktorske mreže u okviru aktivnosti Marie Sklodowska – Curie.
Rok za prijavu projektnih prijedloga je 16. studenog 2021. godine.

Otvoren je poziv za natječaj za MSCA i građane, odnosno projektne prijedloge za Noć istraživača za 2022. i 2023. godinu.
Rok za prijavu projektnog prijedloga je 7. listopada 2021. godine. 

Otvoreni natječaji u Klasteru 2 – Kreativnost, kultura i uključivo društvo
Rok za prijavu je 7. listopada 2021.

Otvoreni natječaji u području Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora
European Research Area (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01):
Rok za prijavu je 23. rujna 2021.
Twinning Western Balkans (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02):
Rok za prijavu je 5. listopada 2021.
ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01):
Rok za prijavu je 15. ožujka 2022.

Otvoreni natječaji: Klaster 6 – Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
Rok za prijavu je 6. listopada 2021.

Sciens meets Regions – poziv za iskaz interesa
Rok za prijavu: do 19. rujna 2021.

JRC Otvoreni pristup istraživačkim infrastrukturama
Do 15. rujna 2021., otvorena su 4 natječaja za pristup ustanovama za mjerenje podataka o nuklearnoj reakciji i raspadu u Geelu (Belgija):
• MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source (EUFRAT)
• RADMET, Radionuclide Metrology laboratories (EUFRAT)
• GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility (EUFRAT)
• HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry (EUFRAT)

Otvoreni natječaji: Klaster 1 -Zdravlje
Rok prijave je 21. rujna 2021. godine.

Otvoreni natječaji: Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost
Rok prijave: na stranicama Funding & tender opportunities.

 

NATJEČAJI U NAJAVI

Novosti programa suradnje NOVO!

  Interreg IPA ADRION Programme (2021-2027)
  Najava poziva u prvom kvartalu 2023. godine

  Interreg IPA CBC Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro
  Najava poziva u prvom kvartalu 2023. godine

   

  Skip to content