Ministarstvo turizma i sporta u 2023. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Predmet Natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Cilj je izgradnjom, građevinskim zahvatom i opremanjem sportskih građevina u Republici Hrvatskoj doprinijeti popularizaciji sporta i potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom. Podrškom ulaganjima u sportske građevine, planira se povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina s pravom prioriteta u manje razvijenim područjima na temelju indeksa razvijenosti. Isto tako, namjerava se izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim sportskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje sportske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za nesmetano i sigurno obavljanje sportske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i kako bi bile kompatibilne s normativima i standardima propisanim od strane međunarodnih sportskih organizacija za pojedini sport.

Prihvatljivi prijavitelji projektne prijave su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Rok za podnošenje zahtjeva je 12. travnja 2023. godine.

 

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Natječaj iznosi 4.061.318,00 EUR.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 199.084,00 EUR, s time da zatraženi iznos sufinanciranja koji mora biti unutar navedenih iznosa, može iznositi najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportske građevine (izuzev posebnog programskog područja).

Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijave po programskim područjima kako slijedi:

  • nogometno igralište prirodna trava/veliko – do 648.195,00 EUR,
  • nogometno igralište umjetna trava/veliko – do 491.605,00 EUR,
  • sportska dvorana – do 665.629,00 EUR,
  • vanjsko sportsko igralište – do 1.020.164,00 EUR,
  • atletska staza – do 165.595,00 EUR,
  • teniski teren – do 113.711,50 EUR,
  • ostalo – do 186.613,50 EUR,
  • posebno programsko područje – 265.450,00 EUR outdorfitness/street workout i 504.355,00 EUR vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo

Projektna prijava se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISS).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)

Skip to content