Putem portala Ruralni razvoj.hr, 7. lipnja 2021, objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prijave su moguće od 16.7.2021. do 30.9.2021.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  2. b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  3. c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  4. d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore po projektu je 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša vrijednost potpore po projektu 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

  1. a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  2. b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
  3. c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Više o Natječaju možete pronaći na poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-4-1-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnos/

Skip to content