Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini. U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Natječaju, a detalji su dostupni na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija:

Upravljanje – za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava.

Proizvodi i usluge – za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj.

Međunarodna poslovna suradnja – za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji.

Poslovanje i bioraznolikost – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave.

Osim dodjele nacionalnih nagrada i priznanja, Ministarstvo će finalistima natječaja omogućiti prijavu za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (European Business Awards for the Environment, EBAE).

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: [email protected]. Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom se može dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti s napomenom „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada – ne otvarati!“

Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu su izrađeni za svaku od pet kategorija.

Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.

Natječajna dokumentacija i više informacija dostupno je na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Skip to content