APPRRR raspisala je novi natječaj iz Mjere 08 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjera 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”, operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”.
Prihvatljivi prijavitelji:
 1. šumoposjednici
 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i
 4. jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • troškovi vezani uz gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi sl.)
 • zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
 • kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)
 • izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i
 • kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).
  – minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja do 22. studenoga 2016. Više informacija na web Narodne novine
Skip to content