Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje na bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te poticanje razvoja sporta u sklopu međunarodne sportske suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji su:

• svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;

• svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;

• svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. (NN, broj 26/16) u ukupnome iznosu od 1.400.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:

• Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, područje 1., planirana vrijednost iznosi 650.000,00 kuna;

• Poticanje programa međunarodne sportske suradnje, područje 2., planirana vrijednost iznosi 240.000,00 kuna;

• Poticanje programa obuke neplivača, područje 3., planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna.

Skip to content