AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU objavila

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ –
PROVEDBA TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU.

ROK ZA PODNOŠENJE:
– Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu od 18.04.2017. do 18.05.2017.

VAŽNO!
Preduvjet za sudjelovanje u Natječaju, korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, odnosno imati dodijeljeno korisničko ime i zaporku za prijavu u AGRONET sustav. Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je ovdje.

PRIJAVITI SE MOGU:
– JLS
– Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a
– Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS, OSIM javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola
– Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
– Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
– LAG-ovi odabrani unutar Programa ruralnog razvoja.

FINANCIRA SE:
– Građenje i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje: – naseljima s najviše 5000 stanovnika na području jedne (1) JLS
o Vatrogasnog doma
o Društvenog doma/kulturnog centra
o Planinarskog doma i skloništa
o Turističko informativnog centra
o Dječjeg igrališta
o Sportske građevine
o Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i dr.)
o Rekreacijske zone na rijekama i jezerima
o Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
o Tematskog puta i parka
o Građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, prostori za izvođenje programa predškole u OŠ, prostori za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
o Javne zelene površine (park i slično)
o Pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
o Pješačke zone
o Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
o Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine )
o Tržnice
o Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

POTPORA:
– Intenzitet javne potpore iznosi:
o do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS IV. i V. skupine prema stupnju razvijenosti
o do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS III. skupine prema stupnju razvijenosti
o do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti
– intenzitet javne potpore za korisnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost i za projekte/operacije koje podliježu pravilima o državnoj potpori, a ne udovoljavaju uvjetima iz Uredbe (EU) br. 1407/2013 – do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje.
– Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije – 15.000 EUR
– Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije – 1.250.000 EUR
– Najniži iznos javne potpore po projektu – 15.000 EUR
– Najviši iznos javne potpore po projektu – 1.000.000 EUR

BROJ PROJEKATA:
– Korisnik može podnijeti najviše jedan (1) Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1.
– Potpora se može dodijeliti za najviše dva (2) Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja JLS

Svi detalji i upute te tekst natječaja i Pravilnik o provedbi mjere 7 možete pronaći ovdje.

Također skrećemo pozornost da su prijavitelji dužni, osim elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET sustavu, ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu te dostaviti u papirnatom obliku (za lokacije ulaganja na području KŽ) na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Primorsko goranskoj županiji
Frane Kurelca 8
51000 Rijeka

Skip to content