Natječaj za podmjeru 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« otvoren je do 07.06.2016. godine. Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i šumari, a krajnji korisnici mogu biti:

  • šumoposjednici
  • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
  • jedinice lokalne samouprave

Više informacija možete preuzeti ovdje

Skip to content