Po završetku izrade projektno tehničke dokumentacije, Razvojna agencija će izraditi cjelokupnu projektnu prijavu za financiranje EU sredstvima

Projekt ima veliku važnost za male proizvođače, voćare, proizvođače povrća i sve koji žive od poljoprivrede, a do sada nisu mogli biti konkurentni ili su imali problem s plasmanom, u čemu će im pomoći upravo logističko distributivni centar. Isti je planiran s kapacitetom od 3000 tona voća i povrća s mogućnošću kasnijeg proširenja, koji će se na lokaciji moći skladištiti u kontroliranim uvjetima, te primarno preraditi.

Poseban naglasak će se staviti na elemente energetske učinkovitosti logističkog centra, posebno korištenjem elemenata foto napona i održivih materijala u gradnji.

Skip to content