Nastavak pripreme projekata je osigurana u okviru “Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova“. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo je oko 2 milijuna kuna za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave s područja Karlovačke županije za prethodno ugovorene projekte. Bespovratna financijska sredstva su osigurana za pripremu projektno tehničke dokumentacije.
Korisnicima je omogućeno da nakon izrađene projektno tehničke dokumentacije infrastrukturne projekte prijave na prihvatljive izvore financiranja iz Europskih fondova.

Anekse ugovora o sufinanciranju su potpisali korisnici iz Grada Duga Rese, Grada Ozlja, Grada Slunja, Općine Barilović, Općine Bosiljevo, Općine Cetingrad te Karlovačke županije.

Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je kontrolno i koordinacijsko tijelo u provedbi ovog Programa.

Skip to content