Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu u okviru OPULJP-a.

Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana (podložan je izmjenama i dopunama) s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Radi se o pozivima prioritetne osi socijalno uključivanje:

  • Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, s ciljem poticanja aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili podizanje razine informiranosti i/ili stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih, te jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima. Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
    Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina. Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 27.750.000,00 kuna, a može se dodijeliti minimalno 400.000,00 kuna do maksimalno 1.000.000,00 kuna, uz intenzitet potpore od 100%. Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga je veljača 2021., a objava rezultata u lipnju 2021.
  • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II, Ministarstva turizma i mora, s ciljem povećanja zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom. Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 27.655.000,00 kuna, dok je minimalni iznos 500.000,00 kuna koji se može dodijeliti, a maksimalni 2.500.000,00 kuna, uz intenzitet potpore od 100%. Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga je ožujak 2021., a objava rezultata u rujnu 2021. godine.

Poziv prioritetne osi obrazovanje i cjeloživotno učenje:

  • Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza IV, Ministarstva znanosti i obrazovanja, s ciljem osiguravanja inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Prihvatljivi prijavitelji: Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti). Prihvatljivi partneri: osnovne i srednje škole. Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 250.000,00 kuna, a stope sufinanciranja su određene sukladno kategorijama osnivača. Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga je travanj 2021., a objava rezultata u listopadu 2021. godine.

Godišnji plan objave poziva dostupan je i na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/objavljen-godisnji-plan-objave-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2021-godinu/

 

Skip to content