Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, kao javni naručitelj, objavljuje sljedeći popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije u sukobu interesa (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. LexITera d.o.o., Klakovec 2 a, 10 000 Zagreb
Skip to content