Tijekom ovog mjeseca očekuje se objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Predmetni Poziv planira se objaviti u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji ima za cilj ojačati društvenu i gospodarsku koheziju.

Opći cilj Poziva je pružiti podršku poboljšanju STEM vještina učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola.

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

Komponenta A – Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za školske učionice (200.000-1.000.000 EUR-a), i

Komponenta B – Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole, njihova obnova, adaptacija, rekonstrukcija te opremanje prostora (1.000.000-3.000.000 EUR-a).

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Ukupna financijska vrijednost u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 22.270.362 EUR, uz intenzitet potpore od 100%.

Skip to content