EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.

Za razdoblje od 2014. do 2021. godine države darovateljice odvojile su ukupno 2,8 milijardi eura za 15 europskih zemalja: 1,5 milijardi eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 1,3 milijardi eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U spomenutoj perspektivi Republika Hrvatska će primiti 103,4 milijuna eura.

Najavljena je objava dva natječaja iz programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ – eng. “Local Development and Poverty Reduction“ (LDPR): “UNAPRJEĐENJE VJEŠTINA I KOMPETENCIJA UČITELJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U OSNOVNOŠKOLSKOM SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA” i “JAČANJE STEM VJEŠTINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I RAZVOJ REGIONALNIH ZNANSTVENIH CENTARA ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU”

Poziv “JAČANJE STEM VJEŠTINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I RAZVOJ REGIONALNIH ZNANSTVENIH CENTARA ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU” će se provoditi kroz dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom – indikativne vrijednosti 10.000.000,00 EUR
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – indikativne vrijednosti 12.270.362,00 EUR

Iznos potpore po projektu u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

U okviru ovog Poziva financirati će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

U okviru Poziva “UNAPRJEĐENJE VJEŠTINA I KOMPETENCIJA UČITELJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U OSNOVNOŠKOLSKOM SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA” financirat će se jačanje podrške jednakim mogućnostima za obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanja kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti, a projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja:

  • STEM u odgoju i obrazovanju
  • informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju
  • poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
  • aktivno građanstvo

Ukupna vrijednost Poziva “UNAPRJEĐENJE VJEŠTINA I KOMPETENCIJA UČITELJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U OSNOVNOŠKOLSKOM SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA” je  1.264.706,00 EUR dok je iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR.

Više o informacija o pozivima u najavi dostupno je na poveznici: https://eeagrants.hr/vijesti/

Skip to content