1. rujna, u prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU održan je sastanak predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, SAFU, te svih razvojnih agencija s područja RH. Tema sastanka bila je najava dodjela novih uloga razvojnim agencijama u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027.

Na sastanku je najavljeno uvođenje decentraliziranog modela povlačenja EU sredstava po uzoru na druge članice EU, u kojemu se razvojnim agencijama planiraju delegirati određene funkcije posredničkih tijela. Time će se razvojnim agencijama dodijeliti značajnije uloge u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, a u zajedničkom cilju bržeg pregleda projektih prijava, te u konačnici, veće apsorpcije EU sredstava.

Prema najavama sa sastanka, razvojne agencije u okviru novog operativnog programa, Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. sudjelovat će u izradi Poziva na dostavu projektnih prijava te će obavljati postupak njihovog vrednovanja.

U cilju što kvalitetnije pripreme razvojnih agencija za dodijeljenu ulogu, najavljena su dva ciklusa edukacija te daljnji sastanci s predstavnicima Ministarstva i SAFU.

Skip to content