Ministarstvo poljoprivrede na portalu e-savjetovanja objavilo je dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. radi ublažavanja posljedica COVID-19 te rješavanju problema s likvidnošću s kojima se suočavaju poljoprivrednici, te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

  • Natječaj za poljoprivrednike (pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1. 1. 2019. godine)

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine. Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Rok za predaju zahtjeva je od 30. listopada 2020. godine od 00:00 sati, do 6. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

  • Natječaj za MSP-ove, (mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakirana jaja i proizvodi od jaja ili pčelinjih proizvoda)

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Rok za predaju zahtjeva je od 29. listopada 2020. godine od 00:00 sati do 5. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

Bez upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore, a svi oni koji ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, pozivamo da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis najkasnije do 26. listopada 2020.

Detaljnije informacije i pristup linkovima pomoći pri upisu u EKPRRiR na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju: https://www.apprrr.hr/izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/

 

Skip to content