Nacionalni javni pozivi i natječaji

AKTUALNI NATJEČAJI

NOVO!!

Javni poziv za poticanje čitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
Poziv je otvoren od 15. listopada do 31. prosinca 2021.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu
Poziv je otvoren do 5. studenog 2021.

Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
Rok za prijavu projekata: 20. listopada 2021.

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. – 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju
Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi NPOO je 60 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Podsjetnik na otvorene javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta
  Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske
  Poziv je otvoren do 30.09.2021.
 • Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava
 • Javni poziv (ZO-6/2021) – Program i SECAP
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.
 • Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture
  Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu
Rok: 01.10.2021.

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna aktivnost i izborni program u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
Rok: 05.09.2021.

Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice
Rok: 20.08.2021.

Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv (JP Z0-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

 Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu
Poziv je otvoren do 10.09.2021.

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanom i elektroničkom obliku za 2021.
Poziv je otvoren do 31.08.2021.

Javni poziv za JLS-ove za projekte vezane uz plovila na unutarnjim vodama
Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od dana objave poziva.

Javni poziv za kupnju energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa, u svrhu provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih
Rok je neograničen, poziv je kontinuirano dostupan.

Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.
Poziv je otvoren do 21.06.2021.

Javni poziv za ZelEn 2021
Poziv je otvoren do 15.07.2021.

Javni poziv vezan uz upravljanje posebnim vrstama otpada
(Rok: 20.06.2021.)

Javni poziv osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MENSI)
Rok: 15.06.2021.

Program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta (JP ZO 3/2021)
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme
Poziv je otvoren do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-4/2021)
Poziv je otvoren do 20.07.2021.

Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu
Poziv je otvoren 60 dana od dana objave.

 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

JAVNI POZIV jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama.
Rok za podnošenje zahtjeva je trideset (30) dana od dana objave Javnog poziva.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

19. 3. 2021. – Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.
(Rok: otvoren do 18. svibnja 2021.). 

 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
(Rok: 26.3.2021.)

 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini
(Rok: 29. ožujka 2021.)

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini
(Rok: 31. ožujka 2021.)

Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.
(Rok: 2. travnja 2021.)

 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
(Rok: do 16 travnja 2021.)

 MINISTARSTVO KULTURE

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini
(Rok: 8. studenog 2021.)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)
Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.

Javni poziv (ZO 10/2021) – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture
Rok za prijave: 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava

 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE

UNIJE

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
(Rok: 31. svibnja 2021.)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021.
(Rok: do 20. srpnja 2021.)

European City Facility inicijativa pozvala je gradove i općine koji imaju plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama da, najkasnije do 31. svibnja, apliciraju i ostvare novčanu pomoć

 

Skip to content