Na sjednici Vlade usvojen Program razvoja brdsko-planinskih područja i Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

 

Na održanoj 103. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojena je Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja i Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja.

 

Program razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje od 2022. do 2025. godine predstavlja akt strateškog planiranja za čiju je provedbu nužna suradnja i podrška svih tijela državne uprave koji u svojim aktivnostima doprinose razvoju brdsko-planinskih područja.

Za razvoj brdsko-planinskih područja tim Programom definirana su tri ključna cilja: povećanje zaposlenosti, demografska revitalizacija i ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja.

Povećanje zaposlenosti ključna je i nužna pretpostavka ekonomske i socijalne revitalizacije, te jačanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kao i povećanja kvalitete života stanovništva. Učinci ostvarenja ovog cilja očekuju se u povećanju ekonomskih, socijalnih, fiskalnih i demografskih kapaciteta brdsko-planinskih područja, te smanjenju  regionalne neravnoteže u odnosu na ostala specifična područja Republike Hrvatske.

Demografska revitalizacija usmjerena je na postupno zaustavljanje i okretanje izrazito nepovoljnih demografskih trendova koji su već dulje vremensko razdoblje prisutni na području brdsko-planinskih područja, te su stoga postali glavnim ograničavajućim čimbenikom njihovog budućeg razvoja i osiguravanja društvenog i gospodarskog prosperiteta.

Direktni učinci ublažavanja specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja očekuju se u području razvoja i unaprjeđenja kvalitete dijela javnih usluga kao što su prometna, komunikacijska, poduzetnička ili komunalna infrastruktura.

Kako bi se ciljevi uspješno proveli, Program predviđa 10 mjera, dok je indikativna vrijednost planiranog ulaganja 960 milijuna kuna.

Više o Programu na Program razvoja brdsko-planinskih područja.pdf (gov.hr)

Predstavljen je Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za koji je predviđen iznos veći od tri milijarde kuna, a iz kojeg proizlaze dva ključna cilja. Povećanje zaposlenosti i dohotka i demografska revitalizacija, za provedbu navedenih ciljeva predviđena provedba sedam mjera.

Uzimajući u obzir izloženost Hrvatske utjecajima klimatskih promjena, radit će se na provođenju javnih politika usmjerenih na očuvanje bioraznolikosti i povećanje prirodnog kapitala, prostornih resursa, osnaživanje niskougljičnog rasta i djelotvorno upravljanje resursima radi smanjivanja rizika za okoliš i povećanja otpornosti na klimatske promjene, te dekarbonizaciju energetskog sustava i obnovu zgrada u cilju postizanja energetske učinkovitosti.

Kada je riječ o demografskim ciljevima, Program omogućava povećanje broja poduzeća i OPG-ova, te broja zaposlenih po pojedinom poslovnom subjektu koji će inicirat pozitivne višestruke učinke u lokalnim zajednicama u smislu povećane produktivnosti, smanjenja fiksnih troškova poslovanja, ali i djelovanja ekonomije razmjera. Takvi procesi rezultirat će povećanjem ekonomsko-socijalnih kapaciteta lokalne zajednice budući da se izravno odražavaju na povećanje raspoloživog dohotka lokalnog stanovništva, a posljedično tome i povećanje njihove potrošnje u lokalnom gospodarstvu.

Više o Programu na Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja.pdf (gov.hr)

Skip to content