MRRFEU je prvi puta (od donošenja Pravila 2014. g.), objavio procedure Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. pod nazivom Zajednička nacionalna pravila (ZNP) – verzija 7.

 

Pravila predstavljaju iskorak u smislu transparentnosti, budući da niti jedna od prethodnih verzija nije do sada bila javna. Opća javnost, potencijalni prijavitelji i korisnici EU fondova sada mogu upoznati procedure po kojima institucije u sustavu EU fondova rade, a među interesantnima su svakako procedure objave Poziva i načina ocjenjivanja projektnih prijedloga, kontrolne liste za pregled izvješća i valjanosti nabava te mnoge druge.

Ključne izmjene

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine i objavljena su na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr . Njima su ažurirane, i djelomično pojednostavljene, procedure postupanja tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa.

Neka od ključnih izmjena su:

Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za ne obveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) koje se ogledaju u pojednostavljenju definicije NOJN-a i opisa predmeta nabave te podizanju praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK

Zatim, uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije u obliku webinara i virtualnih sastanaka.

U Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja).

Također, ukinuto je ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi.

Predloške, kontrolne liste i pomoćne operativno korisne dokumente te ZNP s prilozima možete preuzeti na: https://strukturnifondovi.hr/zajednicka-nacionalna-pravila/

 

Skip to content