Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji s resornim tijelima nadležnim za provedbu Programa Unije u RH organizira mrežne promotivne radionice o Programima Unije na regionalnoj razini.

Radionice su osmišljene po regionalnom ključu, i to kako slijedi:

  • Jadranska Hrvatska -5. prosinca,
  • Panonska Hrvatska -6. prosinca,
  • Grad Zagreb -11. prosinca,
  • Sjeverna Hrvatska -12. prosinca.

Za svaku od regija održava se zasebno cjelodnevno predstavljanje Programa Unije namijenjeno sljedećim ciljanim skupinama:

  • Tijela javne vlasti,
  • Istraživačke i obrazovne institucije te institucije za osposobljavanje,
  • Poslovni sektor,
  • Organizacije civilnog društva.

Predstavljanja Programa usmjerena su na inicijalno upoznavanje potencijalnih korisnika s mogućnostima financiranja iz pojedinog Programa Unije. Primarni interes je dosegnuti one potencijalne korisnike koji bi se s Programima Unije susreli po prvi puta.

Prijave za radionice vrše se putem Google obrasca koji se nalazi u samom pozivu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Poziv za sudjelovanjem na mrežnom predstavljanju Programa Unije za ciljane skupine na regionalnoj razini (gov.hr).

Po završetku roka za prijavu na mrežne radionice prijavljena tijela dobiti će poveznice putem kojih će se moći spojiti i pratiti izlaganja.

Na radionicama će biti predstavljeni sljedeći Programi Unije:

Kreativna Europa Ministarstvo kulture i medija
EU za zdravlje Ministarstvo zdravstva
Obzor Europa Agencija za mobilnost i programe EU
Program jedinstvenog tržišta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Građani, jednakost, prava i vrijednosti Ured za udruge
LIFE Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu Ministarstvo unutarnjih poslova
Skip to content