Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.662.400,00 EUR od čega je:

  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj 38.813.040,00 EUR (85%)
  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje 6.849.360,00 EUR (15%).

 

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva:

  • najniži iznos: 80.000,00 EUR
  • najviši iznos: 2.000.000,00 EUR.

 

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 200.000,00 EUR.

 

Projektni prijedlog podnosi se Posredničkom tijelu razine 2 (SAFU) od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem informacijskog sustava eKohezija (https://fondovi.gov.hr/).

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30. svibnja 2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – EU fondovi Hrvatska (gov.hr).

Skip to content