Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole te izgradnju i opremanje školskih sportskih dvorana za potrebe cjelodnevne škole.

Svrha (cilj) Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

 

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji: Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.302.608.000,00 EUR za obje grupe, osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

 

GRUPA 1. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole s ukupnim raspoloživim iznosom bespovratnih sredstava od 871.730.404,00 EUR.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u GRUPI 1 iznosi:

  • najniži iznos: 100.000,00 EUR
  • najviši iznos: 30.000.000,00 EUR [1]

 

GRUPA 2. Izgradnja i opremanje školskih sportskih dvorana za potrebe cjelodnevne škole s ukupnim raspoloživim iznosom bespovratnih sredstava od 430.877.596,00 EUR.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u GRUPI 2 iznosi:

  • najniži iznos: 100.000,00 EUR
  • najviši iznos: 6.000.000,00 EUR

 

Projektni prijedlog se podnosi MZOM-u, putem eNPOO sustava (https://fondovieu.gov.hr).

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijava do 31. ožujka 2025. u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2” – oznaka “NPOO.C3.1.R1-I2.01” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

[1] Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za izgradnju školske sportske dvorane, a koja je sastavni dio projekte prijave za grupu 1 iznosi 6.000.000,00 EUR.

Skip to content