Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01).

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe

jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Cilj je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju se bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Iz NPOO-a proizlazi obveza MZO-a o izradi procjene infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela uzevši u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije,
  2. Usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
  3. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija) građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem/vanjskom/dvoranskom prostoru,
  4. Opremanje – nabava opreme i namještaja,
  5. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Ministarstva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 302.608.000,00 euraosiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000.000,00 eura.

 

Poziv je otvoren od 7. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati, a datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca koristeći i ostale obrasce koji su sastavni dio ovog Poziva.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/87

Skip to content