Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

  1. a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  2. b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
  3. c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
  4. d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
  5. e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Javnog poziva su sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Sredstva

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 300.000,00 kuna je indikativna vrijednost Javnoga poziva.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 24. ožujka 2022. godine.

 

Više o javnom pozivu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (gov.hr)

 

Skip to content