Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja, donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu.

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 20. travnja 2022. godine do 16.00 sati.

 

Više o javnom pozivu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini (gov.hr)

Skip to content