Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja, donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pokriće:

  • Priprema troškova organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa),
  • Najma prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa,
  • Tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima,
  • Ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa (npr. Usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i sl.)

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 20. travnja 2022. godine.

 

Više o javnom pozivu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (gov.hr)

Skip to content