Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Potres se osjetio i u susjednim županijama te je prouzročio štetu u okolnih 9 županija.

Prihvatljivi prijavitelji

  1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
  2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
  3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave,
  4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
  5. Dom zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,
  6. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
  7. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20) kao osnivači ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost.

 

Raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz FSEU je 290.000.000,00 HRK koji je osiguran u Državnom proračunu RH, a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za troškove operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz FSEU.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 01. svibnja 2022. godine.

 

Više o natječaju na:

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/5562

Skip to content