Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Svrha Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini.

Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima:

 • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • sportska dvorana,
 • vanjsko sportsko igralište,
 • atletska staza,
 • teniski teren,
 • ostalo,
 • posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektnog prijedloga sportske građevine na sljedećoj poveznici: Natječaji (gov.hr).

Online prijava otvorena je od 8. studenoga 2023. zaključno sa 8. prosinca 2023. godine do 23:59 sati nakon čega će poveznica za prijavu biti neaktivna i prijava elektroničnim putem više neće biti moguća.

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva iznose 4.061.318,00 EUR.

Najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva iznosi:

 • do 000,00 EUR za sportsku dvoranu,
 • do 000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
 • do 000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)

Skip to content