Cilj ovoga natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanja javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo turizma i sporta poziva sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave prijave sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, izvođenja građevinskih radova te opremanja sportskih građevina koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Korisnici sredstava u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne).

Sredstva

Ukupno raspoloživa sredstava koja se planiraju za dodjelu u okviru ovog Natječaja iznose 20.600.000,00 kuna.

Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 3. veljače 2022. godine.

Više o natječaju na https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmint.gov.hr%2FUserDocsImages%2F2022_dokumenti%2F002_220104_natjecaj.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Skip to content