Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini nastavlja pružati pomoć razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti kroz svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti i kojima je udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva prema Programu, da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za financiranje projekata, usklađene s ciljevima Programa.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku:

„POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ – NE OTVARATI“, na adresu:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uprava za potpomognuta područja

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 23. lipnja 2023. godine do najkasnije 24. srpnja 2023. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljani u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 24. srpnja 2023. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2023. (gov.hr).

Skip to content