Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u navedenim područjima, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Korisnici sredstava u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna niti manji od 400.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati. 

Više o natječaju na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026.

Obavijest_JP_MRRFEU_31.12.2021

Skip to content