SVRHA

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) napustilo je Europsku uniju (EU) 1. veljače 2020. (dalje u tekstu: Brexit) kada je stupio na snagu Sporazum o povlačenju sklopljen između EU-a i UK. Navedenim sporazumom predviđeno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020., a tijekom kojeg se jamče nepromijenjeni uvjeti u odnosima između EU-a i UK-a.

Istekom navedenog sporazuma više nema jedinstvenog tržišta u smislu slobodnog kretanja roba, usluga, kapitala i osoba, odnosno dolazi i doći će do uspostave tehničkih, pravnih, birokratskih prepreka za trgovinu i poslovanje te mobilnost. Nova pravila za posljedicu imaju nastanak dodatnih izravnih i neizravnih troškova.

Kako bi se navedeni šok za EU gospodarstvo ublažio, donesena je Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. godine o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Pričuvom bi se u cijelosti ili djelomično trebali pokriti dodatni rashodi koji su nastali kao posljedica Brexita u hrvatskom gospodarstvu, među hrvatskim poduzetnicima.

Slijedom navedenog, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i ovim putem želi:

  1. utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni roba i/ili usluga s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
  2. utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

KAKO DOSTAVITI PODATKE

Traženi podaci o troškovima popunjavaju se u Excel tablici koja je sastavni dio Poziva, u Excel formatu (.xlsx). Predložak tablice sadržava sljedeće stupce:

  • Sektor poslovanja (NKD)
  • Vrsta troška/izdatka
  • Aktivnost uz koju je trošak vezan
  • Pojašnjenje troška/izdatka
  • Dokaz za provjeru troška/dokaz da je izdatak nastao
  • Iznos (HRK ukupno i po godinama, stvarni izdaci i projekcije troškova)

Popunjena tablica se dostavlja na adresu elektroničke pošte: [email protected] do propisanog roka.

Rok za dostavu podataka je 28. veljače 2022. godine.

 

Svi upiti o popunjavanju tablice troškova mogu se uputiti na istu adresu elektroničke pošte: [email protected].

 

Više o pozivu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji (gov.hr)

Skip to content