Ovim programom Ministarstvo pomaže održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno opremanja, izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata kulturne, društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture.

Prihvatljivi prijavitelji

  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Sredstva

Vrijednost Javnoga poziva je ukupno 9.100.000 kuna. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu iznosi od 50.000 kuna do 300.000 kuna za prihvatljive aktivnosti iz točke 6.3. ovoga Poziva.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 07. travnja 2022. godine.

 

Više o javnom pozivu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Skip to content