Predmet i cilj javnog poziva je odabir 4 (četiri) srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima s područja 8 (osam) županija u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u Programu prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. koje će se u školskoj godini 2021./2022. zajedno sa srednjim školama iz Italije uključiti u provedbu Pilot projekta.

Provedba Pilot projekta započinje tijekom školske godine 2021.-2022, a aktivnosti Pilot projekta organizirane su prema obrazovnom programu koji čine četiri (4) lekcije. Prije provođenja zadataka s učenicima/cama za svaku lekciju, nastavnici/ce će pohađati ciklus mrežnih edukacija (eng. webinara) čiji je fokus na upoznavanju s kohezijskom politikom, Interreg programom prekogranične suradnje, razvijanju aktivnog građanstva te analizi javno dostupnih podataka. Na mrežnim edukacijama nastavnicima/ama će biti prezentiran sadržaj lekcije i pojasnit će im se pojedini koraci u aktivnostima Pilot projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Javnog poziva su srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 (osam) županija s područja Republike Hrvatske: Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Karlovačka županija.

Sredstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama iz Italije provodi i financira provedbu projekta. Financijski troškovi za provođenje aktivnosti Pilot projekta za škole koje će sudjelovati nisu predviđeni.

Provedba projektnih aktivnosti u odabranim školama ne uključuje nabavu tehničke opreme niti troškove za isplatu naknada za rad nastavnicima/ama. Škole koje će biti odabrane za sudjelovanje u Pilot projektu neće biti obvezne sudjelovati u troškovima provedbe projektnih aktivnosti.

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 15. siječnja 2022. godine do 16:00 sati.

 

Više o natječaju na https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Javni%20pozivi%20i%20natje%C4%8Daji//Javni%20poziv%20za%20iskaz%20interesa%20ASOC%20%E2%80%93%20Prekograni%C4%8Dna%20suradnja%20Interreg_5_1_2022.pdf

Skip to content