Socijalna je skrb u RH organizirana djelatnost čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama. To uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava.

Kako bi se adresirao rizik od daljnjeg socijalnog isključivanja starijih osoba i osoba s invaliditetom te im se omogućila svakodnevna pomoć i podrška, provodit će se poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj PDP-a je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji:

  1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  3. Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2024. godine.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 11. rujna 2023. godine od 9:00 sati.

 

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 EUR (753.450.000,00 kn)

ESF+ sufinanciranje (85%):  85.000.000,00 EUR (640.432.500,00 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 15.000.000,00 EUR (113.017.500,00 kn)

Iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu:

  • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 252.000,00 EUR (1.898.694,00 kn)
  • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn)

Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova. U okviru ovog PDP-a ne očekuje se sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Projektni prijedlog podnosi se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Radnička cesta 177, 2. kat

10 000 Zagreb

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Natječaji – Europski socijalni fond (esf.hr).

Skip to content