Ovim Pozivom pružat će se potpora u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove.

Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi: 15.500.000,00 eura.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • najniži iznos 265.445,60 eura
  • najviši iznos 1.061.782,00 eura.

 

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine putem sustava NPOO fondovieu.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava NPOO fondovieu u elektroničkom obliku.

Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu NPOO fondovieu dozvoljeno je od 10. svibnja 2024. godine, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine do 12:00 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama” – oznaka “NPOO.C6.1.R5.02” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

Skip to content