Svrha Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka.

Provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2023. godini za sljedeće potpore:

  • Mjera l. Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,
  • Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,
  • Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave koje su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 3l. kolovoza2023. godine

Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je od dana objave ovoga Javnog poziva do 20. studenog 2023. godine.

 

Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Mjera 1. kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

  • najviše 50% na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti najviše,
  • 30% na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 2. kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

  • najviše 100% na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti,
  • najviše 70% na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 3. sufinancirat će se u visini od:

  • 50% za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti,
  • 30% za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivom korisniku iznosi 66.000,00 €.

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2023. godini podnose se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ilica 101

10000 Zagreb

s naznakom

,,Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u2023. godini” – NE OTVARATI.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede – Javni pozivi i natječaji (gov.hr).

Skip to content