Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za slijedeće potpore:

Mjera l. Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,

Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,

Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

Korisnici sredstava u smislu ovog Poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je od dana objave ovoga Javnog poziva do 31. listopada 2022. godine.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (,,Narodne novine”‘ broj 132/7).

Mjera 1. Uzgoj uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

  • najviše 50 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti
  • najviše 30 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 2. Kupovina uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka kroz Program će se dodatno financirati u iznosu od:

  • najviše 100 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti
  • najviše 70 % na dodijeljena sredstva od jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka sufinancirat će se u visini od:

  • 50 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti
  • 30 % za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. i IV skupinu prema indeksu razvijenosti.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede na obrascu iz Priloga I. ovoga Javnog poziva.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini podnose se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za provedbu mjera iz “Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini”

Skip to content